ศิษย์เก่าไอซีทีศิลปากร คว้ารางวัลโทรทัศน์ทองคำ รางวัลสารคดีดีเด่น ประจำปี 2558

March 13, 2016 | March 13, 2016คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีชื่นชม กับ นางสาวเยาวณัฐ เจียรดำรงรัศมี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 9 (13540506) สาขานิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์ ผู้ดำเนินรายการ "เรื่องนี้มีอยู่ว่า" ได้รับรางวัลรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2558 รางวัลสารคดีดีเด่น ประเภท รายการสารคดีส่งเสริมความรู้ทั่วไป ทางสถานีข่าว TNN24 เข้ารับรางวัล ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา