ระบบโควตาพิเศษ

Last Update : September 08, 2015

รายละเอียด

รับสมัครนักศึกษาที่ศึกษาในพื้นที่ 28 จังหวัด
ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี

กำหนดการรับสมัคร


ก.ย.-ต.ค.
1
2558

รับสมัครสอบคัดเลือกฯ ด้วยตนเอง

ผ่านทางเว็บไซต์ www.quota.su.ac.th หรือ reg.su.ac.th

มี.ค.
1
2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ผ่านทางเว็บไซต์ www.quota.su.ac.th

มี.ค.
13
2559

สอบสัมภาษณ์

ส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย

เม.ย.
1
2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

ผ่านทางเว็บไซต์ www.quota.su.ac.th

เม.ย.
26-29
2559

ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์

ผ่านทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th ผู้ที่เข้ายืนยันสิทธิ์แล้วจะถูกตัดสิทธ์ในการ Admissions

พ.ค.
10
2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ผ่านทางเว็บไซต์ www.quota.su.ac.th

คุณสมบัติผู้สมัคร

     – นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 หรือวุฒิเทียบเท่า ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน 28 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี
     - ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร


เกณฑ์การคัดเลือก

GAT/PAT
ครั้งที่ 1/2559

ONET
9 วิชาสามัญ
ประจำปีการศึกษา 2559