โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาด้วยวิธีพิเศษ (รับตรง) รอบที่ 2

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

ระบบจะปิดรับสมัครวันที่ 21 ก.ค. 2560 เวลา 17.00 น.หลังชำระเงินแล้ว 1 วันทำการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร